About

Arnfinn 1

Mitt navn er Arnfinn Røyland, jeg er født på Bryne i 1965 og bor nå i Sandnes.
Jeg maler naturalistiske bilder av dyr, fugler, landskap og mennesker. Er selvlært som kunstmaler. Jeg har bodd i Kenya i 13 år og arbeidet sammen med en nasjonal kirke der. Inntrykk fra Afrika får dermed en naturlig plass i mine maleri.
Oljemaling har vært min hobby siden 13-14 års alderen. Nå er det mer enn en hobby siden jeg arbeider med maling på deltid.
Jeg har alltid vært interessert i det som rører seg i naturen. Når jeg ferdes ute har jeg ofte med meg kamera. Bilde inntrykkene bruker jeg så som referanse for mine maleri. Når det gjelder dyre og fugle maleriene er jeg nok mer opptatt av lys og form enn av å få med meg hver detalj i en pels eller en fjørdrakt.
Som referanse bilder for mine fuglemaleri har jeg tilgang til noen av Torstein Aase sine foto av fugler.
Har du spesielle landskap, mennesker, fugler eller dyr du vil ha maleri av, så maler jeg gjerne på oppdrag!

My name is Arnfinn Røyland. I was born in 1965 and live in Sandnes, in the southwestern corner of Norway.
I paint naturalistic pictures of animals, birds, landscapes and people. As an artist I am self-taught.
Oil painting has been a hobby of mine since I was 13 or 14, but now it is more than a hobby, since I spend part of my working day on it. I lived in Kenya for 13 years and worked with a national church there, which may explain why Africa features so much in my paintings.
I have always been fascinated with wildlife and everything in nature. When I am out of doors I often carry a camera, and the pictures I take, serve as a reference when I paint. Looking at my paintings of animals and birds, you might notice that I focus more on shapes and light than on every detail in a fur coat or feathers.
When painting birds I am grateful for permission to use some of Torstein Aase’s bird photographs as a reference.
If you would like a painting of particular landscapes, people, birds or animals, I am happy to take assignments!